Day: May 25, 2018

Ý nghĩa của má lúm đồng tiền bên phải

Ý nghĩa của má lúm đồng tiền bên phải

Ý nghĩa của má lúm đồng tiền bên phải ? Theo phong thủy, bói toán cho biết: những người dân có má lúm đồng tiền bên phải chính là khuôn mặt của sự việc gia thế và may mắn tài lộc. Họ có tướng phong lưu, phú quý, gặp nhiều như ý trong các việc, thịnh vượng và tài lộc. Ý nghĩa của má lúm đồng tiền bên phải Má lúm đồng tiền bên phải theo nhân tướng học là có tướng phong phú + ngoài ra, trong xã hội họ còn tồn tại khẩu ca và thế lực được…

Read More