Day: March 9, 2017

Giọt Nắng Bên Thềm

Giọt Nắng Bên Thềm

Cô bé ấy thường sang nhà tôi vào mỗi buổi sáng sớm, khi những giọt nắng vàng non bắt đầu buông trên bậc thềm nhỏ. Ngấp nghé bên chậu hoa quỳnh cô bé gọi tôi bằng giọng tinh nghịch: – Thầy, thầy ơi, muộn giờ đi học rồi thầy ơi! – Còn sớm mà muộn học gì cái con bé này, sao hôm nào cũng thích đi học sớm thế hả em! Tôi đáp rồi dắt xe ra đèo em vào thị trấn, kẻ đi dạy người đi học. Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp sư phạm văn ở đại…

Read More