Day: January 20, 2017

Chồng Bạn Có Nói Dối

Chồng Bạn Có Nói Dối

Đôi khi bạn vẫn cần phải đặt ra những giải thiết, những câu hỏi để chắc chắn rằng mình đang không bị lừa, không bị nói dối. Mặc dù niềm tin là điều quan trọng trong hôn nhân, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn tin tưởng một cách mù quáng, vô điều kiện. Đôi khi bạn vẫn cần phải đặt ra những giải thiết, những câu hỏi để chắc chắn rằng mình đang không bị lừa, không bị nói dối. Sẽ tốt hơn nếu như bạn sớm phát hiện ra những biểu hiện dối trá từ người đàn…

Read More